Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
File Listing - Category View

Main : RODO : 
Category: RODO Submitted by: Admin
  Oświadczenie RODO    Popular
Oświadczenie RODO dla kandydatów i egzaminatorów
Ver:    Date: 02.07.2019   Rating: 0.00   21     275,14 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: RODO Submitted by: Admin
  Klauzula informacyjna - zdający    Popular
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych
Ver:    Date: 19.03.2019   Rating: 0.00   298     399,28 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: RODO Submitted by: Admin
  Klauzula informacyjna - monitoring    Popular
Klauzula informacyjna - monitoring
Ver:    Date: 19.03.2019   Rating: 0.00   171     341,06 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: RODO Submitted by: Admin
  Klauzula ogólna    Popular
Klauzula ogólna
Ver:    Date: 19.03.2019   Rating: 0.00   240     557,19 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |