Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
File Listing - Category View

Main : Organizacja egzaminów : 
2009 SP i Gim (archiwum) (3)   Druki 2007 - Egzamin Maturalny (archiwum) (29)   Druki 2007 - Sprawdzian i E.Gimnazjalny (archiwum) (24)   Druki 2008 - Egzamin Maturalny (archiwum) (53)   Druki 2009 - Matura (archiwum) (30)   Druki 2009 - Sprawdzian i E. Gimnazjalny(archiwum) (8)   Druki 2010 - Matura (32)   Druki 2010 - Sprawdzian i E. Gimnazjalny (10)   Druki 2011 - Matura (32)   Druki 2011 - Sprawdzian i E.Gimnzajalny (11)   Druki 2012 - Matura (34)   Druki 2012 - SP i GIM (22)   Druki 2013 - Matura (37)   Druki 2013 - SP i G (4)   Druki 2014 - Matura (4)   Egzaminy eksternistyczne (97)   Hermes (0)  
Category: Organizacja egzaminów Submitted by: Admin
  wniosek o wydanie duplikatu    Popular
wniosek o wydanie duplikatu
Ver:    Date: 03.09.2018   Rating: 0.00   30502     52,21 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Organizacja egzaminów Submitted by: matwijko
  Komunikat o przyborach    Popular
komunikat o przyborach
Ver:    Date: 20.08.2018   Rating: 0.00   19550     462,47 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Organizacja egzaminów Submitted by: matwijko
  Harmonogram egzaminiów w 2019 roku    Popular
harmonogram egzaminów w 2019 r.
Ver:    Date: 20.08.2018   Rating: 0.00   50549     869,76 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Organizacja egzaminów Submitted by: smistal
  Wniosek o wydanie suplementu    Popular
Wniosek o wydanie nowego suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przypadku utraty oryginału dokumentu wydanego przez OKE w Krakowie. Za wydanie nowego suplementu nie pobiera się opłaty.
Ver:    Date: 12.01.2018   Rating: 0.00   22822     43,32 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Organizacja egzaminów Submitted by: Admin
  Harmonogram egzaminów w 2018r EGZ ZAW    Popular
Harmonogram egzaminów w 2018r EGZ ZAW
Ver:    Date: 22.08.2017   Rating: 0.00   126     462,67 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |