Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Schematy oceniania sprawdzianu próbnego

Wersja do Wydruku
Aktualności
Z Materiałów serwisu OBIEG można pobrać plan testu, schematy oceniania i klucze odpowiedzi arkuszy A1, A7, A8 sprawdzianu próbnego. Schematy oceniania i klucze odpowiedzi arkuszy A4, A5 i A6 są takie same jak arkusza A1.