Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Poszukiwani egzaminatorzy

Wersja do Wydruku
Aktualności OKE poszukuje kandydatów na egzaminatorów z następujących przedmiotów: wiedza o społeczeńtwie, biologia, historia sztuki, języki obce nowożytne. Prosimy o przesyłanie do OKE Kraków wniosków dla kandydatów na egzaminatorów.Więcej informacji  tutaj

Odpowiedzi w sprawie programu Hermes

Wersja do Wydruku
Aktualności
Odpowiadając na pytania w sprawie programu Hermes informujemy, że możliwość przysyłania pliku z danymi została uruchomiona w OBIEG-u 18 października. Ostateczny termin przysłania pliku w przypadku szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących sie maturą mija 31 października.

Dokumentacja o dostosowaniu warunków egzaminów do potrzeb uczniów

Wersja do Wydruku
Aktualności
Rozporządzenie w sprawie (...) przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz informatory o egzaminach nie zobowiązują dyrektorów szkół do przysyłania do OKE dokumentacji dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminów do potrzeb uczniów. oraz Informatory o sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym i maturalnym nie zobowiazują dyrektorów szkół do przysyłania opinii poradni do OKE.

Szkolenia w ROWEZ-ach II

Wersja do Wydruku
Aktualności Zapraszamy na szkolenie kierowane do wizytatorów, doradców metodycznych, przewodniczących szkolnych komisji przedmiotowych, przedstawicieli kadry kierowniczej d.s. kształcenia zawodowego zainteresowanych egzaminem zawodowym w technikach i szkołach policealnych.