Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Szkolenia w ROWEZ-ach I

Wersja do Wydruku
Aktualności
Zapraszamy na szkolenie kierowane do wizytatorów, doradców metodycznych, przewodniczących szkolnych komisji przedmiotowych, przedstawicieli kadry kierowniczej d.s. kształcenia zawodowego zainteresowanych analizą wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe sesji letniej 2005.