Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Odpowiedzi w sprawie programu Hermes

Wersja do Wydruku
Aktualności
Odpowiadając na pytania w sprawie programu Hermes informujemy, że możliwość przysyłania pliku z danymi została uruchomiona w OBIEG-u 18 października. Ostateczny termin przysłania pliku w przypadku szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących sie maturą mija 31 października.

Dokumentacja o dostosowaniu warunków egzaminów do potrzeb uczniów

Wersja do Wydruku
Aktualności
Rozporządzenie w sprawie (...) przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz informatory o egzaminach nie zobowiązują dyrektorów szkół do przysyłania do OKE dokumentacji dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminów do potrzeb uczniów. oraz Informatory o sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym i maturalnym nie zobowiazują dyrektorów szkół do przysyłania opinii poradni do OKE.

Szkolenia w ROWEZ-ach II

Wersja do Wydruku
Aktualności Zapraszamy na szkolenie kierowane do wizytatorów, doradców metodycznych, przewodniczących szkolnych komisji przedmiotowych, przedstawicieli kadry kierowniczej d.s. kształcenia zawodowego zainteresowanych egzaminem zawodowym w technikach i szkołach policealnych.

Szkolenia w ROWEZ-ach I

Wersja do Wydruku
Aktualności
Zapraszamy na szkolenie kierowane do wizytatorów, doradców metodycznych, przewodniczących szkolnych komisji przedmiotowych, przedstawicieli kadry kierowniczej d.s. kształcenia zawodowego zainteresowanych analizą wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe sesji letniej 2005.