Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konferencje dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

Wersja do Wydruku
Aktualności
Zapraszamy Państwa na konferencje zgodnie z załączonym harmonogramem. W pierwszej części konferencji zostaną omówione sprawy związane z organizacją matury, w części drugiej sprawy związane z egzaminem zawodowym.

Wniosek o upoważnienie

Wersja do Wydruku
Aktualności

Zamieszczamy wniosek o upowanienie do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Lista przedmiotów, które można zdawać na egzaminie maturalnym w sesji wiosennej 2006 roku.

Wersja do Wydruku
Aktualności

Informuję, że na stronie MEN zamieszczony został komunikat wyjaśniający wątpliwości związane z listą przedmiotów, które można zdawać na egzaminie maturalnym w sesji wiosennej 2006 roku w związku z przygotowanymi zmianami w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania... .

http://www.men.waw.pl/oswiata/nowa_matura/matura_wyjasnienie.php