Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Olimpiada Języka Hiszpańskiego w 2011 r. i w 2012 r.

Wersja do Wydruku
Aktualności Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie uzupełnienia wykazów olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2011 r. i w 2012 r.

Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Wersja do Wydruku
Aktualności

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Brukseli

Główne obowiązki:
Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1 – 5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) systemem zintegrowanym wg programów obowiązujących w Szkołach Europejskich dla dzieci polskich uczęszczających do Szkoły Europejskiej Bruksela I.

Egzamin zawodowy w czerwcu 2011 - konferencje

Wersja do Wydruku
Aktualności Zapraszamy na konferencje dyrektorów szkół i placówek, w których w czerwcu 2011 roku zostanie przeprowadzony egzamin zawodowy, przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących pracę ww. jednostek oraz przedstawicieli pracodawców. Tematem konferencji będzie organizacja egzaminu.

Komunikat w sprawie przekazywania harmonogramu egzaminów ustnych

Wersja do Wydruku
Aktualności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie informuje, że wzorem ubiegłego roku, od dnia 28.02.2011, w systemie OBIEG czynny jest serwis, za pomocą którego należy przesyłać do OKE, zgodnie z paragrafem 65.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz.U.Nr 83,poz.562, z późn.zm., harmonogram egzaminów maturalnych w części ustnej. Aplikacja umożliwia dokonywanie on-line ewentualnych zmian w przesłanym harmonogramie. Nie należy przesyłać do OKE harmonogramów w wersji papierowej.