Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Egzamin zawodowy - zmiana terminu konferencji

Wersja do Wydruku
Aktualności UWAGA!
Ze względów niezależnych od OKE w Krakowie nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia konferencji w Rzeszowie w dniu 17 listopada 2010 r.


Zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego oraz centrów kształcenia ustawicznego, przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących pracę ww. placówek na konferencje poświęcone wynikom w 2010 r. i organizacji w 2011 r. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Informacja o próbnym egzaminie z matematyki

Wersja do Wydruku
Aktualności Szanowni Państwo,
w OBIEG-u w zakładce Materiały – Organizacja egzaminów - Matura próbna można znaleźć informację i materiały dotyczące matury próbnej z matematyki. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Próbny egzamin maturalny z matematyki

Wersja do Wydruku
Aktualności W ramach projektu "Pilotaż nowych egzaminów maturalnych" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 3 listopada 2010 r. o godzinie 9.00 przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym.