powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  poniedziałek, 19-11-2018 godz. 11:24  

Wyniki

Szukano fraza ''. Showing 1 - 30 of 849 results (0,0190 sekund). Zmień zapytanie

1. Arkusze egzaminu maturalnego
Poniżej publikujemy arkusze egzaminu maturalnego z wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2010 roku. Wszystkie arkusze

2. Lista POP (sprawdzian i egzamin gimnazjalny)


3. Lista POP (egzamin maturalny)
Lista POP (egzamin maturalny)

4. Arkusze egzaminu gimnazjalnego
Zapraszamy do zapoznania się z arkuszami egzaminacyjnymi.

5. Komunikat w sprawie odbioru świadectw maturalnych i przekazania ...
W systemie OBIEG dla dyrektorów szkół został zamieszczony komunikat w sprawie odbioru świadectw dojrzałości. Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.

6. Arkusze egzaminu maturalnego
Poniżej publikujemy arkusze egzaminu maturalnego sesji egzaminacyjnej 2011 roku. Zobacz arkusze

7. Deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014
Deklaracja (1a) dla osób przystępujących do egzaminu po raz pierwszy w roku szkolnym 2013/2014 (w tym osób, które przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2008 i nie uzyskały świadectwa dojrzałości). Deklaracja (1b) dla absolwentów, którzy przystąpili po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2013. Deklaracja (1c) ...

8. Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego
Deklaracja (L_1a) (pdf) dla ucznia liceum ogólnokształcącego, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego. Deklaracja (L_1b) (pdf) dla absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu ...

9. Arkusze egzaminu maturalnego
Poniżej publikujemy arkusze egzaminu maturalnego sesji egzaminacyjnej 2012 roku. Zobacz arkusze

10. Arkusze egzaminu maturalnego
Poniżej publikujemy arkusze egzaminu maturalnego z języka polskiego sesji egzaminacyjnej 2013 roku. Zobacz arkusze

11. Arkusze egzaminu maturalnego
Poniżej publikujemy arkusze egzaminu maturalnego z bieżącej sesji egzaminacyjnej.

12. Termin ogłoszenia wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
Informujemy, że elektroniczne przekazanie wyników do szkół nastąpi: sprawdzian – 28 maja 2010 r. egzamin gimnazjalny – 18 czerwca 2010 r.

13. Termin publikacji wyników matur pisemnych
Wyniki egzaminu maturalnego będą ogłoszone na stronie OKE 11 lipca. Uczniowie będą mogli zobaczyć opis swoich wyników po zalogowaniu się do systemu OBIEG. Potrzebny jest do tego numer PESEL i hasło otrzymane od dyrektora szkoły. Dyrektorzy mogą pobrać te hasła z systemu OBIEG.

14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone na stronie OKE 14 czerwca. Dyrektorzy szkół będą mieli możliwość pobrania wyników już w godzinach porannych, serwis dla uczniów zostanie otwarty o godzinie 12.00.

15. HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH w maju 2006 roku
Na mocy §57 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu maturalnego organizowanego w ...

16. Komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie odbioru świadectw ...
Informujemy, że świadectwa dojrzałości ich odpisy, aneksy do świadectw dojrzałości i ich odpisy oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane dyrektorom szkół lub osobom przez nich upoważnionym w Punktach Odbioru Prac we wtorek 29 czerwca w godzinach od 14.30 do 16.30.

17. Hasła dla uczniów
W systemie OBIEG znajdują sie hasła dla uczniów.

18. Arkusze egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej
Publikujemy arkusze egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej.

19. Wyniki sprawdzianu w 2006 roku
16 maja na stronie internetowej OKE będą udostępnione dyrektorom szkół podstawowych wyniki sprawdzianu. Prosimy o przekazanie wyników uczniom. 17 maja uczniowie będą mieli możliwość zalogowania się do systemu OBIEG i zapoznania się z opisem swoich wyników.

20. Termin ogłoszenia wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącym terminów upublicznienia wyników egzaminów i wystawienia zaświadczeń w roku 2009 informujemy, że elektroniczne przekazanie wyników do szkół nastąpi: sprawdzian – 28 maja 2009 r. egzamin gimnazjalny – 10 czerwca 2009 r.

21. Komunikat w sprawie odbioru świadectw maturalnych i przekazania ...
W systemie OBIEG dla dyrektorów szkół został zamieszczony komunikat w sprawie odbioru świadectw dojrzałości. Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.

22. Arkusze egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
Publikujemy arkusze egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej.

23. Arkusze egzaminu gimnazjalnego w części matemtyczno-przyrodniczej
Publikujemy arkusze egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej. Przedmioty przyrodnicze: GM-P1-122– arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową GM-P4-122– arkusz dla uczniów słabowidzących GM-P7-122– arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących GM-P8-122– arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Matematyka: GM-M1-122– arkusz standardowy dla uczniów ...

24. Co sprawdzaliśmy na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej?
Publikujemy arkusze egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej. GM-A1-102– arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową klucz punktowania GM-A4-102– arkusz dla uczniów słabo widzących GM-A7-102– arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących GM-A8-102– arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

25. Indywidualne wyniki uczniów
Indywidualne wyniki uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu są dostępne w systemie OBIEG (link)

26. Konferencje dyrektorów szkół na temat egzaminów w sesji ...
Zapraszamy przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych (dyrektorów szkół) oraz zastępców na konferencje szkoleniowe poświęcone organizacji i przeprowadzeniu egzaminów w sesji wiosennej/letniej 2007 roku. W związku z odbiorem materiałów informacyjnych proszę o przybycie pół godziny przed spotkaniem.

27. Wyniki sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej
Zapraszam dyrektorów szkół i uczniów do systemu OBIEG. Dyrektorzy szkół znajdą wyniki szkół i opracowania wyników w Materiałach systemu OBIEG. Uczniowie mogą zobaczyć swój wynik sumaryczny oraz wyniki za poszczególne zadania po zalogowaniu się do systemu OBIEG numerem PESEL i hasłem otrzymanym w szkole.

28. Arkusze egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
Publikujemy arkusze egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. Historia i WOS: GH-H1-122– arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową GH-H4-122– arkusz dla uczniów słabowidzących GH-H7-122– arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących GH-H8-122– arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Język polski: GH-P1-122– arkusz standardowy ...

29. Co sprawdzaliśmy na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej?
Publikujemy arkusze egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. GH-A1-102– arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową klucz punktowania GH-A4-102– arkusz dla uczniów słabo widzących GH-A7-102– arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących GH-A8-102– arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

30. Deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011
Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2011 r. po raz pierwszy Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010 Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2006-2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz dla absolwenta, który przystąpił do ... 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,12 sekund