Egzamin zawodowy

Pracownia Egzaminów Zawodowych
tel. 12 68 32 181 – 197
tel. 12 68 32 128

ARCHIWUM

Instrukcja obsługi systemu OBIEG

Wyniki egzaminu

Aktualizacja: Tomasz Filekhttp://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050726123848785