Sprawdzian w klasie VI

     Pracownia Sprawdzianu i Egzaminu Gimnazjalnego
                                                  tel. 12 68 32 148, 150

ARCHIWUM                          

 

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

pragnę serdecznie Państwu podziękować za współpracę z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie
w latach 2002-2016.

Szczególnie dziękuję za  rzetelną, odpowiedzialną pracę oraz za  zaangażowanie  w procesie oceniania prac uczniów przystępujących do sprawdzianu.

Mam nadzieję, że wiedza, umiejętności i doświadczenie nabywane w czasie kursów doskonalących, spotkań i pracy w zespołach egzaminatorów była, jest i będzie źródłem Państwa osobistej satysfakcji i samorozwoju.

 

Z wyrazami szacunku,

Lech Gawryłow

Dyrektor OKE w Krakowie

 

 

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2016 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050817110615946