Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kiedy należy zaznaczyć specyficzne trudności ucznia w programie Hermes lub systemie OBIEG?

Podajemy, w jakich przypadkach w systemie OBIEG należy zaznaczyć informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się:
 

Występujące trudności

Hermes/OBIEG

Problemy z czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu (dysleksja).

nie

Zaburzony poziom graficzny pisma (dysgrafia)

nie

Dysortografia. Problemy:

  1. ze stosowaniem zasad ortografii i interpunkcji (mimo ich opanowania), z uwzględnianiem struktury różnych form wypowiedzi,
  2. z prawidłowością graficzną zapisu obliczeń,
  3. z zachowaniem orientacji przestrzennej,
  4. błędy w zapisywaniu liczb (mylenie niektórych cyfr, mylenie licznika z mianownikiem, umieszczanie w nieodpowiednim miejscu przecinka w liczbach).

tak

 

Głęboka dysleksja

Dysleksja rozwojowa

tak

 

Trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

(zastosowanie szczegółowych kryetriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka potrzeba, w uzgodnieniu z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej).

 

tak
  • Ostatnia Aktualizacja: piątek, 26-10-2012 godz. 15:14  
  • Odsłon: 36,990 Wersja do Wydruku