Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego od 2008 r.

 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego od r. 2011 do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wniosek zdającego o zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta.
  • Ostatnia Aktualizacja: czwartek, 23-09-2010 godz. 10:53  
  • Odsłon: 35,750 Wersja do Wydruku