Terminy egzaminu po szkole podstawowej

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej

1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 30 ust. 1 rozporządzenia:    12 kwietnia 2007 r. (czwartek), godz. 9.00, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: 9  stycznia 2007 r. (wtorek), godz. 15.00.


3. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 46 ust. 1 i § 134 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia: 5 czerwca 2007 r. (wtorek), godz. 9.00, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 46 ust. 1 i § 134 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia: 12 kwietnia 2007 r. (czwartek),
godz. 9.00.http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=200610200957135