OKE w liczbach

W liczbie zdających egzamin maturalny podano wyłącznie zdających po raz pierwszy

W liczbie zdających egzamin maturalny podano wyłącznie zdających po raz pierwszy

 


 

 

 

 

 

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120322135102400