Wyniki egzaminów – sprawdzian

SESJA EGZAMINACYJNA 2016

Sprawdzian


SESJA EGZAMINACYJNA 2015

Sprawdzian

 


SESJA EGZAMINACYJNA 2014

Sprawdzian

 


SESJA EGZAMINACYJNA 2013

Sprawdzian


SESJA EGZAMINACYJNA 2012

Sprawdzian

Jak prezentujemy wyniki sprawdzianu w 2012 roku?


SESJA EGZAMINACYJNA 2011

Informujemy, że wyniki egzaminów zewnętrznych w 2011 roku, prezentowane są poszczególnym odbiorcom (uczniom, szkołom, organom nadzorującym i prowadzącym), w takiej formie jak w latach ubiegłych. Wzory przekazywanych informacji znajdą Państwo w "SESJI EGZAMINACYJNEJ 2010".

Sprawdzian


SESJA EGZAMINACYJNA 2010

Informacje o wynikach dla różnych odbiorców

Informujemy, że  w serwisie OBIEG, do którego dostęp wymaga zalogowania się, znajdują się informacje na temat wyników egzaminów zewnętrznych kierowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie do różnych odbiorców (uczniów, dyrektorów szkół, organów prowadzących i nadzorujących). Wzory przekazywanych informacji  prezentujemy poniżej. Niektóre z informacji w systemie OBIEG umieszczone są w kilku plikach.

Materiały pomocne przy analizie wyników egzaminów zewnętrznych

Sprawdzian


SESJA EGZAMINACYJNA 2009

Sprawdzian


SESJA EGZAMINACYJNA 2008

Sprawdzian


SESJA EGZAMINACYJNA 2007

 Sprawdzian

wersja pdf


SESJA EGZAMINACYJNA 2006

Sprawdzian

województwo lubelskie
województwo małopolskie
województwo podkarpackie

Treściowe znaczenie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2006 r.


SESJA EGZAMINACYJNA 2005

Sprawdzian

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2012070609252254