Egzaminy eksternistyczne

Egzamin eksternistyczny - kszta³cenie ogólne http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120904104721934