powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               SIOEO               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  środa, 12-12-2018 godz. 03:05  

Informacja dla zdających ubiegających się o wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu eskternistycznego

Zdający ubiegając się o wgląd do pracy z egzaminu eksternistycznego wypełnia wniosek znajdujący się na stronie internetowej OKE w Krakowie, drukuje i składa wniosek na piśmie. Wniosek może być przysłany pocztą, faksem lub złożony bezpośrednio w OKE (os. Szkolne 37, 31-978 Kraków). Po złożeniu wniosku następuje weryfikacja ocenionej pracy pod względem prawidłowości ustalonego wyniku.

Wnioski o wgląd przyjmowane są od dnia ogłoszenia wyników i rozpatrywane według kolejności wpływu do OKE w Krakowie. Po otrzymaniu wniosku, bez zbędnej zwłoki, pracownik OKE skontaktuje się ze zdającym telefonicznie bądź wyśle do zdającego (pod wskazany we wniosku adres korespondencyjny lub e-mailowy) informację o terminie i miejscu udostępnienia do wglądu wymienionej pracy egzaminacyjnej.

Prosimy pamiętać o konieczności okazania przed przystąpieniem do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość zainteresowanego wglądem zdającego.

Procedura wglądu do prac egzaminacyjnych:

  1. Na wniosek zdającego sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są udostępniane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

  2. Wgląd odbywa się w obecności pracownika OKE, który przed udostępnieniem pracy legitymuje zdającego i dba, aby w czasie wglądu jego praca egzaminacyjna, w tym karta odpowiedzi, nie zostały w jakikolwiek sposób zmienione bądź zniszczone.

  3. Osoba zdająca ma prawo zapoznać się dokładnie ze swoją pracą egzaminacyjną oraz sprawdzić liczbę punktów na karcie odpowiedzi.

  4. Wgląd, o którym mowa w § 22 rozporządzenia, nie obejmuje możliwości fotografowania, kserowania lub kopiowania pracy egzaminacyjnej.

  5. OKE prowadzi dokumentację wglądów. Zdający potwierdza w tej dokumentacji własnym podpisem fakt dokonania wglądu oraz datę wglądu do pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych:
- § 26 Na wniosek osoby zdającej sprawdzone i ocenione arkusz egzaminacyjny i karta odpowiedzi są jej udostępniane do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

Ostatnia Aktualizacja: środa, 12-09-2012 godz. 16:39  |Odsłon: 4,351 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,06 sekund