Informacje o projektach EFS

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie jest partnerem projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie „Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego I etap”. Okres realizacji projektu: od 2013-04-01 do 2014-05-31. http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20140204114118206