Archiwum – komunikaty dyrektora CKE dot. dostosowania warunków do indywidualnych potrzeb zdających 2013/2014

 

Jak dostosować warunki i formy egzaminów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2013/2014?

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20140818144112354