Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2015 r.

Część 1 : Historia i WOS

Część 2 : Język polski

Część 1 : Przedmoty przyrodnicze

Część 2 : Matematyka

Cześć 3 : Język obcy nowożytny

POZIOM PODSTAWOWY 

POZIOM ROZSZERZONYhttp://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20150430091351290