Opłaty za egzamin z kwalifikacji

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2) dotyczy:

Wysokość opłat za egzamin:

Wpłat należy dokonywać na konto:

W tytule przelewu należy podać:

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem.

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301085702469