Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do tych dyplomów

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301090211369