Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do tych dyplomów

Formuła 2012 i 2017

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Termin wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na wniosek

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementami

Wydawanie suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementówhttp://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301090211369