Instrukcje pakowania dokumentacji po egzaminie

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301091432403