Informacja CKE o wersji oprogramowania w kwalifikacjach handlowo-ekonomiczno-rachunkowych

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że w sesji styczeń/luty 2021 w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji A.22, AU.25, A.35, AU.35, A.36, AU.36, A.65, AU.65 będą obowiązywać następujące wersje oprogramowania:

UWAGA. Informacje dotyczące przygotowania stanowisk dla placówek, które będą korzystały z programu Sage Kadry i Płace - One Payroll znajdują się w pliku Informacja_dla_szkol_styczen_2021.zip do pobrania w systemie SMOK w zakładce:

Materiały → Lista materiałów → Organizacja egzaminów → 2021 → Organizacja: Styczeń - Luty 2021 → Wskazania: Styczeń - Luty 2021http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160309140405729