Informacja CKE o wersji oprogramowania w kwalifikacjach handlowo-ekonomiczno-rachunkowych

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że w sesji czerwiec-lipiec 2018 w części praktycznej egzaminu z kwalifikacji A.22, A.35, AU.35, A.36, AU.36, A.65, AU.65 będą obowiązywać:

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160309140405729