Udostępnianie do wglądu prac egzaminacyjnych PP 2019

Formuła 2019

Zasady ogólne
Weryfikacja sumy punktów
Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnegohttps://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20180907130826722