Dostosowania 2017/2018

 

Dostosowanie warunków do indywidualnych potrzeb zdających:

Komunikaty:


Jak dostosować warunki i formy egzaminów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2017/2018?

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20180910220042447