Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomów PP 2017

Formuła 2017

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Termin wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na wniosek
Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementami
Wydawanie suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementówhttp://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200813122858605