Adresy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

os. Szkolne 37
31-978 Kraków
NIP 677-210-86-05
Regon 351621397
Godziny otwarcia
 
Poniedziałek 7:30 – 16:00
Wtorek 7:30 – 16:00
Środa 7:30 – 16:00
Czwartek 7:30 – 16:00
Piątek 7:30 – 16:00
 

Sekretariat dyrektorów OKE

12 68 32 101 - kontakt z dyrektorem i zastępcą dyrektora
12 68 32 102 - kontakt z dyrektorem i zastępcą dyrektora
12 68 32 100 – faks

Dostosowanie warunków egzaminów

12 68 32 101 - dostosowanie form i warunków egzaminów do specjalnych potrzeb zdających w zakresie wszystkich typów egzaminów

Dziennik podawczy

12 68 32 199 - przyjmowanie korespondencji, deklaracji, wniosków

Wydział Finansowo-Księgowy

12 68 32 119 – kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego
12 68 32 118 – rozliczanie umów z egzaminatorami, współpracownikami OKE

Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego

12 68 32 147  kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego

Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty

12 68 32 150 – kierownik Pracowni Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty
12 68 32 150 – część matematyczno-przyrodnicza
12 68 32 152 – część humanistyczna
12 68 32 150 – organizacja egzaminu gimazjalnego, egzaminu ósmoklasisty w domu

Pracownia Matur

12 68 32 170 – kierownik Pracowni Matur (matematyka)
12 68 32 175 – Pracownia Matur (biologia)
12 68 32 176 – Pracownia Matur (fizyka)
12 68 32 173 – Pracownia Matur (geografia)
12 68 32 172 – Pracownia Matur (WOS, filozofia, organizacja egzaminu maturalnego w domu)
12 68 32 174 – Pracownia Matur (historia, historia sztuki)
12 68 32 171 – Pracownia Matur (język polski)
12 68 32 149 – Pracownia Matur (chemia)

Pracownia Języków Obcych

12 68 32 178 – kierownik Pracowni Języków Obcych (język rosyjski, język włoski)
12 68 32 165 – Pracownia Języków Obcych (język niemiecki)
12 68 32 167 – Pracownia Języków Obcych (język angielski)
12 68 32 168 – Pracownia Języków Obcych (język francuski, język hiszpański)

Wydział Egzaminów Zawodowych

12 68 32 190 – kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych
12 68 32 180 – faks WEZ

Pracownia Organizacji Egzaminów Zawodowych

12 68 32 182 – kierownik Pracowni Organizacji Egzaminów Zawodowych
egzaminacyjnymi (materiały, noclegi)
12 68 32 180 – faks
12 68 32 188,189 – opłaty za egzamin z kwalifikacji
12 68 32 183,192 – organizacja wglądów do prac egzaminacyjnych egzaminu z kwalifikacji
12 68 32 128 – pomoc techniczna systemu SMOK, praca w zespołach egzaminatorów, rozliczenia z ośrodkami egzaminacyjnymi
12 68 32 181 – rozliczenia umów cywilno-prawnych z egzaminatorami i asystentami technicznymi
12 68 32 189 – upoważnienia, przekierowania zdających, harmonogramy
12 68 32 195 – wnioski o wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do tych dyplomów

12 68 32 188 – zgłoszenia zdających (nowy egzamin), egzamin z kwalifikacji eksternistyczny

Pracownia Przygotowania Arkuszy Egzaminacyjnych Egzaminu Zawodowego

12 68 32 194 – kierownik Pracowni Przygotowania Arkuszy Egzaminacyjnych
12 68 32 184,185,186,187,191,193,196,197 – Pracownia Przygotowania Arkuszy Egzaminacyjnych

Wydział Organizacyjno-Administracyjny  

12 68 32 135 – kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
12 68 32 112 – wymiana dokumentów , wystawianie duplikatów, wydawania apostille, uwierzytelnianie dokumentów
12 68 32 111 – zamówienia publiczne
12 68 32 162 – archiwum zakładowe

Pracownia Organizacji Szkoleń i Egzaminów Eksternistycznych 

12 68 32 144 – kierownik Pracowni Szkoleń i Egzaminów Eksternistycznych (szkolenia dla szkół zawodowych woj. małopolskie)
12 68 32 143 – woj. podkarpackie
12 68 32 144 – woj. małopolskie
12 68 32 141 – woj. lubelskie
12 68 32 144 – wpisy do ewidencji OKE Kraków
12 68 32 146 – faks
12 68 32 141, 143, 144 – organizacja egzaminów eksternistycznych

Pracownia Organizacji Egzaminów Ogólnokształcących

12 68 32 155        – kierownik Pracowni Organizacji Egzaminów
12 68 32 159         – faks
12 68 32 155,156,158 – opłaty za egzamin maturalny
12 68 32 156,158 – organizacja egzaminów ogólnokształcących, organizacja ośrodków koordynacji oceniania
12 68 32 157 – organizacja egzaminów ogólnokształcących, organizacja punktów odbioru prac
12 68 32 155,156,157,158,160,161 – organizacja wglądów do prac egzaminacyjnych egzaminów ogólnokształcących
12 68 32 160,161,157 – sprawy zdających egzamin maturalny
12 68 32 155,155  – zmiana miejsca dystrybucji arkuszy egzaminacyjnych egzaminów ogólnokształcących
12 68 32 155,158  – zwolnienie ucznia z egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty

Pracownia Informatyczna

12 68 32 169 – kierownik Pracowni Informatycznej
12 68 32 120 – pomoc techniczna systemu OBIEG, baza szkół
12 68 32 121 – pomoc techniczna systemu OBIEG
12 68 32 128, 182 – pomoc techniczna systemu SMOK
12 68 32 123 – system Moodle
12 68 32 127 – Umowy

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych

12 68 32 140        – kierownik Pracowni ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych
12 68 32 138-139 – Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych
 

  

Biuro OKE w województwie lubelskim

ul. 3 Maja 6
20-950 Lublin

tel. 81 534 52 52
 

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=adresy