Arkusze gimnazjum 2009

Część humanistyczna.

Część matemtyczno-przyrodnicza.

 

Część językowa

Arkusze standardowe (A1-092)

Język angielski Język francuski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język rosyjski
Język włoski


 


Arkusze dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących (A7-092)
 

Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
 


 


Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A8-092)

Język angielski
Język francuski
Język niemiecki Język rosyjski

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=arkusze_gimnazjum2009