Arkusze gimnazjum 2010

Część humanistyczna.

 

Część matematyczno-przyrodnicza.

 

Część językowa.

 

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A8)http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=arkusze_gimnazjum2010