Arkusze gimnazjum 2011

Część humanistyczna.

Część matematyczno-przyrodnicza.

Część językowa

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7)http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=arkusze_gimnazjum2011