Arkusze sprawdzianu 2004

Arkusze sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2004 roku wraz z kluczem odpowiedzi i schematem punktowania

 

 A1- arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową,

A4 - arkusz dla uczniów słabo widzących,

A7 - arkusz dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących,

A8 - arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=arkusze_sprawdzian2004