Arkusze sprawdzianu 2005

Arkusze sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 roku

A1 - arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową


A4 - arkusz dla uczniów słabo widzących


A5 - arkusz dla uczniów niedowidzących


A6 - arkusz dla uczniów niewidomych


A7 - arkusz dla uczniów słabo słyszących i niedosłyszących


A8 - arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim


L1 - arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku litewskimhttp://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=arkusze_sprawdzian2005