Arkusze sprawdzianu 2006

Arkusze sprawdzianu przeprowadzonego 4 kwietnia 2006 roku

A1 - arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową  

 
A4 - arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo widzących 


A7 - arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

 
A8 - arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim


L1 - arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku litewskimhttp://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=arkusze_sprawdzian2006