Arkusze sprawdzianu 2007

Arkusze sprawdzianu przeprowadzonego 12 kwietnia 2007 roku

S-1-072 arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową

S-4-072 arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo widzących

S-7-072 arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

S-8-072 arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

S-1-072-L arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku litewskim 

S-1-072-U arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku ukraińskim

Uwaga! Wyjaśnienie

Omówienie zadań Sprawdzianu 2007http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=arkusze_sprawdzian2007