Arkusze sprawdzianu 2008

Arkusze sprawdzianu przeprowadzonego 8 kwietnia 2008 roku

S-1-082 arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową

S-4-082 arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo widzących

S-7-082 arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

S-8-082 arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

S-1-082-L arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku litewskim 

S-1-082-U arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku ukraińskim

Co sprawdzaliśmy? - omówienie zadań Sprawdzianu 2008 (materiał dla uczniów, rodziców i nauczycieli).http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=arkusze_sprawdzian2008