Kontakt elektroniczny

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U 2000r nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:


- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).

Pocztę elektroniczną prosimy kierować pod adres: oke@oke.krakow.plhttp://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=email