Film informacyjny

Film w wersji dla niesłyszących

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=film_informacyjny