Język polski – część ustna

Zbiór zadań do części ustnej

Film z przykładowym nagraniem egzaminu ustnego

Film o przeprowadzeniu części ustnej z wykorzystaniem komputerahttp://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=jp_cz_ustna