Jak oceniono Twój arkusz


Nazwa egzaminu, typ arkusza:
sprawdzian w sześcioletniej szkole podstawowej (A1), S-A1-032
Imię i nazwisko:
Karolina Barbara Oke
Ocena Twoich rozwiązań zadań egzaminacyjnych:

Próby uruchomienia telewizji w Polsce były podejmowane jeszcze przed rokiem 1939. Prowadzone od 1935 roku prace badawcze nad przekazem telewizyjnym przerwała jednak II wojna światowa. Ich wznowienie stało się możliwe dopiero w roku 1947.

W październiku 1952 roku z eksperymentalnego studia w Warszawie został wyemitowany pierwszy polski program telewizyjny.

Regularną (cotygodniową) emisję programów (najpierw półgodzinnych, później godzinnych) telewizja rozpoczęła od stycznia 1953 roku. Nadawane programy można było oglądać w kilkudziesięciu warszawskich świetlicach i klubach, w których zainstalowano odbiorniki telewizyjne. Zasięg nadajnika umieszczonego na 8. piętrze budynku w centrum stolicy był jednak niewielki.

Nadawanie dłuższych i bardziej różnorodnych programów oraz zwiększenie zasięgu odbioru stało się możliwe w roku 1954 dzięki uruchomieniu nowego studia telewizyjnego oraz nowej stacji nadawczej.

Na podstawie książki S. Miszczaka

Numer zadania:
1
Temat zadania:

Wybierz tytuł odpowiedni dla całego tekstu.

 1. "Twórcy polskiej telewizji"
 2. "Początki telewizji w Polsce"
 3. "Wczoraj i dziś polskiej telewizji"
 4. "Dzieje polskiego radia i telewizji"
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Czytanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi B - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: B
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
łatwe bardzo łatwe bardzo łatwe

Numer zadania:
2
Temat zadania:

Próby uruchomienia telewizji w Polsce podjęto

 1. w pierwszej połowie XIX wieku.
 2. w drugiej połowie XIX wieku.
 3. w pierwszej połowie XX wieku.
 4. w drugiej połowie XX wieku.
Wynik:
0 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Rozumowanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi C - 1 punkt
Punkty: 0 / 1
Odpowiedź: B
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne łatwe

Numer zadania:
3
Temat zadania:

Pierwszy polski program telewizyjny nadano w roku

 1. 1935
 2. 1947
 3. 1952
 4. 1954
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Czytanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi C - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: C
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
bardzo łatwe łatwe łatwe

Numer zadania:
4
Temat zadania:

W roku 1953 audycje telewizyjne oglądano w Polsce

 1. tylko w studiu telewizyjnym.
 2. w kilkudziesięciu miejscach w Warszawie.
 3. w każdym domu w Warszawie.
 4. prawie w całym kraju.
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Czytanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi B - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: B
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
łatwe bardzo łatwe bardzo łatwe

Numer zadania:
5
Temat zadania:

Pierwsze polskie programy telewizyjne były oglądane na ekranach mających kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 12 cm i 18 cm. Na którym rysunku prostokąt ten jest przedstawiony w skali 1 : 6?

Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Rozumowanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi A - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: A
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne łatwe łatwe

Numer zadania:
6
Temat zadania:

Dzieci sporządzały w szkole słowniczek wyrazów związanych z telewizją.
W którym szeregu uporządkowały je w kolejności alfabetycznej?

 1. ekran, emisja, studio, spiker, kamera, kineskop
 2. spiker, studio, kamera, kineskop, ekran, emisja
 3. kamera, kineskop, spiker, studio, ekran, emisja
 4. ekran, emisja, kamera, kineskop, spiker, studio
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Korzystanie z informacji
Kryterium: Wybranie odpowiedzi D - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: D
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
bardzo łatwe łatwe łatwe

W instrukcji obsługi telewizora znalazły się następujące ostrzeżenia:

 • Wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli nie używasz telewizora przez dłuższy czas.
 • Nie zdejmuj tylnej pokrywy odbiornika, ponieważ odsłonięte elementy znajdują się pod napięciem.
 • Nie narażaj telewizora na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci.
 • Unikaj wystawiania odbiornika na bezpośrednie działanie promieni słońca lub innych źródeł ciepła.
Numer zadania:
7
Temat zadania:

Instrukcja ostrzega, że nie powinno się

 1. odłączać telewizora od sieci na dłuższy czas.
 2. stawiać na telewizorze doniczek z roślinami.
 3. włączać telewizora do sieci za pomocą przedłużacza.
 4. umieszczać telewizora z dala od kaloryfera lub pieca.
Wynik:
0 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Kryterium: Wybranie odpowiedzi B - 1 punkt
Punkty: 0 / 1
Odpowiedź: D
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
trudne trudne trudne

Numer zadania:
8
Temat zadania:
Pudło po telewizorze ma wysokość 64 cm i podstawęo wymiarach 60 cm i 70 cm. Marek chce je wykorzystać, by zrobić z kartonu okrągłą tarczę do gry "w strzałki".
Ze ściany bocznej o największej powierzchni wyciął możliwie największe koło. Jaki jest promień tego koła?
 1. 60 cm
 2. 32 cm
 3. 64 cm
 4. 35 cm
Wynik:
0 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Kryterium: Wybranie odpowiedzi B - 1 punkt
Punkty: 0 / 1
Odpowiedź: D
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne trudne

Telewizor

Z telewizorem trzeba rozważnie;
Wybierać to, co naprawdę uczy.
Albo to, co śmieszy.
Masz w sobie bowiem własny ekran: wyobraźnię,
I ją to właśnie uczyń
Czarodziejką zwykłych rzeczy.

Dzbanek na stole, co światłami pryska,
Autobus w deszczu, lśniący niby okoń,
Smuga, którą zwełnia w niebie odrzutowiec...
To są również filmy, dziwne widowiska,
Naciesz nimi oko,
Innym to powiedz.

Jedni cię obśmieją: "Sam widziałem... eee tam".
Inni się zadziwią: "On chyba poeta".
A tyś po prostu fajny jest chłopaczek,
Co lubi trochę mądrzej
Niż inni popatrzeć.

Stanisław Grochowiak

Numer zadania:
9
Temat zadania:

Wiersz jest skierowany do

 1. telewizora.
 2. wyobraźni.
 3. twórcy filmowego.
 4. młodego widza.
Wynik:
0 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Czytanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi D - 1 punkt
Punkty: 0 / 1
Odpowiedź: C
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne łatwe łatwe

Numer zadania:
10
Temat zadania:

Z wiersza wynika, że "czarodziejką zwykłych rzeczy" może być

 1. dziwne widowisko.
 2. film przyrodniczy.
 3. nasza wyobraźnia.
 4. ekran telewizyjny.
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Czytanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi C - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: C
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
łatwe łatwe łatwe

Numer zadania:
11
Temat zadania:

Z wiersza wynika, że "mądrzej popatrzeć" to znaczy

 1. oglądać dużo programów telewizyjnych.
 2. wyruszyć w fantastyczną podróż.
 3. napisać wiersz o zwykłych rzeczach.
 4. samemu dostrzec niezwykłość świata.
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Czytanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi D - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: D
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
łatwe łatwe umiarkowanie trudne

Numer zadania:
12
Temat zadania:

Wiersz mówi, że to, co się zauważy, "mądrzej patrząc", warto

 1. zapisać w pamiętniku.
 2. zapomnieć.
 3. wspominać.
 4. przekazać komuś.
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Czytanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi D - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: D
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
łatwe łatwe łatwe

Numer zadania:
13
Temat zadania:

W której zwrotce występują sformułowania z języka potocznego?

 1. W pierwszej.
 2. W drugiej.
 3. W trzeciej.
 4. W żadnej.
Wynik:
0 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Czytanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi C - 1 punkt
Punkty: 0 / 1
Odpowiedź: A
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne trudne trudne

Numer zadania:
14
Temat zadania:

Osoba mówiąca w wierszu

 1. nalega i nakazuje.
 2. prosi.
 3. tłumaczy i zachęca.
 4. dziwi się.
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Czytanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi C - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: C
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
bardzo łatwe bardzo łatwe bardzo łatwe

Numer zadania:
15
Temat zadania:

Wskaż porównanie.

 1. "wyobraźnię [...] uczyń czarodziejką"
 2. "autobus [...] lśniący niby okoń"
 3. "a tyś [...] fajny jest chłopaczek"
 4. "masz w sobie [...] własny ekran"
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Czytanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi B - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: B
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne łatwe łatwe

Numer zadania:
16
Temat zadania:

Z którego programu telewizyjnego dowiesz się najwięcej o rzeczywistym świecie?

 1. "Pokemon" – serial animowany.
 2. "Wielka pogoń za balonem" – film fabularny.
 3. "Mój szkolny kolega z Afryki" – reportaż.
 4. "Od przedszkola do Opola" – program muzyczny.
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Korzystanie z informacji
Kryterium: Wybranie odpowiedzi C - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: C
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
bardzo łatwe bardzo łatwe łatwe

Badania wykazały, że w minionym roku mieszkańcy pewnego regionu spędzali przed telewizorem średnio po 30 godzin miesięcznie, z czego 60 procent przeznaczali na oglądanie filmów.

Numer zadania:
17
Temat zadania:

Średnio po ile godzin miesięcznie mieszkańcy tego regionu oglądali filmy?

 1. 3
 2. 5
 3. 15
 4. 18
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Kryterium: Wybranie odpowiedzi D - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: D
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne

Numer zadania:
18
Temat zadania:
Artur ogląda telewizję przeciętnie 40 minut dziennie. Obliczył, że to
jego czasu wolnego.
Ile czasu wolnego dziennie ma Artur?
 1. 80 minut
 2. 6 godzin
 3. 3 godziny
 4. 20 minut
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Kryterium: Wybranie odpowiedzi C - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: C
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne

Magda przez tydzień zapisywała w tabeli, ile czasu spędzała na oglądaniu programu telewizyjnego.

Numer zadania:
19
Temat zadania:

W którym dniu tygodnia Magda najkrócej oglądała telewizję?

A. We wtorek.

B. W czwartek.

C. W piątek.

D. W sobotę.

Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Rozumowanie
Kryterium: Wybranie odpowiedzi C - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: C
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
łatwe łatwe łatwe

Numer zadania:
20
Temat zadania:

Ile czasu w całym tygodniu Magda spędziła na oglądaniu telewizji?

 1. 6 godz. 5 min
 2. 6 godz. 25 min
 3. 5 godz. 35 min
 4. 5 godz. 45 min
Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Kryterium: Wybranie odpowiedzi B - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Odpowiedź: B
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne

Numer zadania:
21
Temat zadania:

Na podstawie tabeli uzupełnij diagram słupkowy pokazujący, ile godzin dziennie Magda oglądała telewizję.

Wynik:
2 / 2
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Pisanie
Kryterium: Przedstawienie danych za pomocą diagramu słupkowego
- poprawne zaznaczenie co najmniej 5 słupków diagramu - 2 punkty
- poprawne zaznaczenie tylko 3 lub 4 słupków diagramu - 1 punkt
Uwaga dotycząca pracy ucznia z dysleksją:
- poprawne zaznaczenie co najmniej 4 słupków diagramu - 2 punkty
- poprawne zaznaczenie tylko 2 lub 3 słupków diagramu - 1 punkt
Punkty: 2 / 2
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
łatwe łatwe łatwe

Numer zadania:
22
Temat zadania:

Szkolny komitet rodzicielski wygospodarował 2140 zł na zakup sprzętu telewizyjnego. Kupiono telewizor za 1389 zł i magnetowid za 699 zł. Za resztę postanowiono kupić kasety wideo. Jedna kaseta kosztuje 6 zł 40 gr. Ile kaset kupiono?

Zapisz wszystkie obliczenia.

Odpowiedź: Kupiono .................. kaset.

Wynik:
2 / 5
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Rozumowanie
Kryterium: Zapis działań prowadzących do obliczenia kwoty przeznaczonej na zakup kaset - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
łatwe łatwe łatwe
Kategoria: Rozumowanie
Kryterium: Zapis dzielenia obliczonej kwoty przez cenę jednej kasety lub innej metody prowadzącej do wyznaczenia liczby kaset - 1 punkt
Punkt przydzielamy niezależnie od tego, czy kwota przeznaczona na zakup kaset została wyznaczona poprawnie.
Uwaga dotycząca pracy ucznia z dysleksją:
W kryt. I i II łącznie dopuszczamy 2 błędy powstałe przy przepisywaniu liczb, np. przestawienie cyfr, mylenie cyfr (np. 6 z 9, 8 z 3), opuszczenie cyfry.
Punkty: 0 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne łatwe
Kategoria: Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Kryterium: Poprawne obliczenie kwoty przeznaczonej na zakup kaset (52 zł) - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne
Kategoria: Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Kryterium: Poprawne wykonanie dzielenia lub innego działania prowadz.cego do obliczenia liczby kaset (dopuszcza się szacowanie w pamięci) - 1 punkt
Punkty: 0 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne
Kategoria: Rozumowanie
Kryterium: Odpowiedź zgodna z otrzymanym wynikiem, uwzględniająca warunki zadania (liczba naturalna) (Przy poprawnych wcześniejszych obliczeniach: 8) - 1 punkt
Uwagi ogólne:
Jeśli uczeń poprawnie rozwiązuje zadanie inną metodą niż wskazana w schemacie punktowania, otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
Jeśli uczeń podaje tylko odpowiedź, nie otrzymuje punktów.
Punkty: 0 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne

Asia uwielbia godzinami oglądać telewizję. Któregoś dnia jej mama straciła cierpliwość:

  • Asiu, jak możesz?! Już trzy godziny siedzisz przed telewizorem!
  • Ależ mamo, to tylko 10 procent mojego wolnego czasu dzisiaj.
Numer zadania:
23
Temat zadania:

Uzasadnij, że Asia się pomyliła.

Wynik:
1 / 1
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Rozumowanie
Kryterium: Odpowiedź zawiera stwierdzenie, że czas wolny w ciągu jednego dnia byłby dłuższy niż doba, że doba musiałaby trwać najmniej 30 godzin lub że 10% doby, to mniej niż 3 godz. - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
trudne trudne trudne

Numer zadania:
24
Temat zadania:

Napisz list do Asi. Przekonaj ją, że nie warto i nie powinno się godzinami przesiadywać przed telewizorem.

Wynik:
9 / 10
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Pisanie
Kryterium: Stosowanie formy listu
Niezbędne wyróżniki: bezpośredni zwrot do adresata, podpis pod listem. - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
bardzo łatwe bardzo łatwe bardzo łatwe
Kategoria: Pisanie
Kryterium: Wypowiedź przynajmniej w części jest realizacją tematu. - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
bardzo łatwe bardzo łatwe bardzo łatwe
Kategoria: Rozumowanie
Kryterium: Użycie dwóch sensownych argumentów lub jednego rozwiniętego. - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
bardzo łatwe łatwe łatwe
Kategoria: Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Kryterium: Wskazuje szkodliwość zbyt długiego oglądania telewizji, proponuje inne formy spędzania wolnego czasu. - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
łatwe łatwe bardzo łatwe
Kategoria: Pisanie
Kryterium: Spójność tekstu (wypowiedź nie jest chaotyczna) - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
bardzo łatwe bardzo łatwe bardzo łatwe
Kategoria: Pisanie
Kryterium: Celowe stosowanie środków językowych. - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
bardzo łatwe łatwe bardzo łatwe
Kategoria: Pisanie
Kryterium: Poprawność językowa - 1 punkt
Dopuszcza się dwa błędy językowe.
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
łatwe łatwe umiarkowanie trudne
Kategoria: Pisanie
Kryterium: Poprawność ortograficzna - 1 punkt
Dopuszcza się dwa błędy ortograficzne.
Uczeń z dysleksją:
Komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych).
Punkty: 0 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne trudne umiarkowanie trudne
Kategoria: Pisanie
Kryterium: Poprawność interpunkcyjna - 1 punkt
Dopuszcza się trzy błędy interpunkcyjne.
Uczeń z dysleksją:
Wypowiedź jest logicznie uporządkowana.
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
bardzo łatwe łatwe umiarkowanie trudne
Kategoria: Pisanie
Kryterium: Zapis staranny. - 1 punkt
Uczeń z dysleksją:
Zapis staranny mimo zaburzeń graficznych.
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
bardzo łatwe bardzo łatwe bardzo łatwe

Numer zadania:
25
Temat zadania:

Co i dlaczego najczęściej robisz, gdy w wolnym czasie nie oglądasz telewizji?

Wynik:
1 / 2
Co oceniano w zadaniu:
Kategoria: Pisanie
Kryterium: Sformułowanie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie (uczeń napisał, co i dlaczego robi w wolnym czasie) - 1 punkt
Punkty: 0 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne
Kategoria: Pisanie
Kryterium: Poprawność językowa (nie ma błędów językowych) - 1 punkt
Punkty: 1 / 1
Trudność zadania:
w klasie w szkole w okręgu OKE
umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne


Wydruk z serwisu internetowego SIEMA OKE w Krakowie.