Rozmiar: 4180 bajtów
  Pomoc
    >  problem z wydrukiem
  >  problem z pdf
    >  Acrobat Reader
  >  telefony do OKE
Arkusze próbnego egzaminu maturalnego – czerwiec 2004 r.
Prezentujemy materiały egzaminacyjne próbnego egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym w postaci plików PDF.
Aby pobrać plik w formacie PDF, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszki odpowiedni link i wybrać  "Zapisz element docelowy jako..."

przedmiot materiał egzaminacyjny
język polski (7 czerwca 2004)
(zob. kurs MOODLE dla nauczycieli)
arkusz pobierz
kryteria oceny prac uczniów pobierz
materiał pomocniczy (dysleksja) pobierz
języki obce (8 czerwca 2004)
(zob. kurs MOODLE dla nauczycieli)
arkusz – język angielski pobierz
klucz – język angielski pobierz
kryteria – język angielski pobierz
arkusz – język niemiecki pobierz
klucz – język niemiecki pobierz
kryteria – język niemiecki pobierz
arkusz – język francuski pobierz
klucz – język francuski pobierz
kryteria – język francuski pobierz
arkusz – język rosyjski pobierz
klucz – język rosyjski pobierz
kryteria – język rosyjski pobierz
biologia (9 czerwca 2004)
(zob. kurs MOODLE dla nauczycieli)
arkusz pobierz
kryteria oceny prac uczniów pobierz
chemia (9 czerwca 2004)
(zob. kurs MOODLE dla nauczycieli)
arkusz pobierz
kryteria oceny prac uczniów pobierz
fizyka (9 czerwca 2004)
(zob. kurs MOODLE dla nauczycieli)
arkusz pobierz
kryteria oceny prac uczniów pobierz
geografia (9 czerwca 2004)
(zob. kurs MOODLE dla nauczycieli)
arkusz pobierz
mapa pobierz
kryteria oceny prac uczniów pobierz
historia (9 czerwca 2004)
(zob. kurs MOODLE dla nauczycieli)
arkusz pobierz
kryteria oceny prac uczniów pobierz
matematyka (9 czerwca 2004)
(zob. kurs MOODLE dla nauczycieli)
arkusz pobierz
kryteria oceny prac uczniów pobierz
WOS (9 czerwca 2004)
(zob. kurs MOODLE dla nauczycieli)
arkusz pobierz
kryteria oceny prac uczniów pobierz
MOODLE
  > Wejście do serwisu
     
Egzamin gimnazjalny
  > Arkusze 2004
  > Laureaci konkursów
  > Kiedy wyniki
  > Informacja o wydawaniu zaświadczeń
  > Informacja o wynikach egzaminu
  > Drugi termin egzaminu
     
Egzamin maturalny
  > Próba - czerwiec 2004
  > Informacja o wydawaniu arkuszy
  > Arkusze i kryteria oceny próbnego egzaminu
     
Egzamin zawodowy
  > Serwis dla dyrektorów szkół zawodowych.
  > Serwis dla ośrodków egzaminacyjnych
  > Ośrodki egzaminacyjne w rok2005
     
Sprawdzian w klasie VI
  > Arkusze 2004
  > Kiedy wyniki
  > Informacja o wydawaniu zaświadczeń
  > Informacja o wynikach sprawdzianu

2004 OKE w Krakowie