Rozmiar: 4180 bajtów Pomoc
Co sprawdzamy na sprawdzianie
  Biuletyn OKE
     
Próbny sprawdzian
  arkusz standardowy A1 "W górach"
    wyniki oceny dla próby 5465 uczniów
  arkusz A7 "Ferie zimowe w górach"
  arkusz A8 "Warzywa, owoce"

Arkusz sprawdzianu dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim  „Warzywa, owoce”

 
 
n kryteria oceny arkusza A8  "Warzywa i owoce"
 
Sprawdzian próbny "Warzywa i owoce" przygotowano w celu zapoznania obecnych szóstoklasistów (uczniów upośledzonych w stopniu lekkim) z formułą sprawdzianu w szkole podstawowej.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pobierz (kliknij prawym przyciskiem myszki na odpowiednim linku
i wybierz  "Zapisz element docelowy jako..." (ang. "Save target as ...")
arkusz A8  plik arkusz_A8.pdf
kryteria oceny zadań arkusza A8 plik kryteria_A8.pdf

2004 OKE w Krakowie