Rozmiar: 4180 bajtów Pomoc
Co sprawdzamy na sprawdzianie
  Biuletyn OKE
     
Próbny sprawdzian
  arkusz standardowy A1 "W górach"
    wyniki oceny dla próby 5465 uczniów
  arkusz A7 "Ferie zimowe w górach"
  arkusz A8 "Warzywa, owoce"

Wyniki sprawdzianu próbnego "W górach" dla próby 5465 uczniów

 
 
n łatwości zadań arkusza "W górach"
n łatwości standardów arkusza "W górach"
 
Sprawdzian próbny "W górach" przygotowano w celu zapoznania obecnych szóstoklasistów z formułą sprawdzianu w szkole podstawowej.

Zaproponowano test badający kategorie umiejętności opisane w standardach na zakończenie szkoły podstawowej na bazie treści o charakterze przyrodniczym. Tym samym zasygnalizowano, że standardy nie odnoszą się tylko do języka polskiego czy matematyki.

 

Przewidywano, że sprawdzian "W górach" będzie dla uczniów nieco trudniejszy niż sprawdzian dla ubiegłorocznych szóstoklasistów w kwietniu 2003. Po pierwsze, nieco niższe wyniki spowodowane są tym, że nie zostały jeszcze należycie ukształtowane wszystkie badane umiejętności – sprawdzian próbny odbywa się pod koniec pierwszego semestru nauki w szkole. Po drugie, zawsze na próbie powinny być stawiane trochę wyższe wymagania niż na właściwym egzaminie.

 

Najwięcej trudności w poprawnym wykonaniu zadań wynikało z nieuważnego czytania tekstów. To ważna informacja dla szkół jest jeszcze wiele czasu na kształtowanie tej umiejętności.

 

W dniach od 12 do 14 grudnia 2003 roku, w Rzeszowie, odbyło się szkolenie blisko 100 kandydatów na koordynatorów i przewodniczących zespołów oceniających prace uczniów ze sprawdzianu w klasie VI w czasie sesji w roku 2004. Uczestnicy szkolenia oceniali prace uczniów trzech powiatów (po jednym z województwa lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego) z próbnego sprawdzianu, który odbył się w dniu 11 grudnia 2003 roku. Przy wyborze powiatów brano pod uwagę wyniki sprawdzianu z kwietnia 2003 roku, porównywalność średniej powiatu ze średnią okręgu OKE w Krakowie. W czasie oceniania, na dużej próbie populacji uczniów przetestowano funkcjonowanie kryteriów oceny zadań otwartych.

 
Poniżej prezentujemy wyniki zewnętrznej oceny prac uczniów dokonanej podczas tego szkolenia.
 

Podstawowe miary statystyczne dla arkusza "W górach" (próba 5465 uczniów)

 

Liczba uczniów (prace zewnętrznie oceniane)

  5465  

Średnia

25,45

Modalna

28

Mediana

26

Odchylenie standardowe

7,09

Rzetelność Alpha

0,78

 

Rozkład wyników dla populacji 5465 uczniów z trzech powiatów z trzech województw

 


2004 OKE w Krakowie