Rozmiar: 4180 bajtów Pomoc
arkusz egzaminacyjny
opis arkusza
kryteria oceny
   
czytanie
pisanie
rozumowanie
korzystanie z informacji
wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Zadanie otwarte "DIAGRAM MAGDY"
          Przerysuj na kartce poniższy diagram i wypełnij.
          Porównaj swój diagram z diagramami wypełnionymi przez innych uczniów.
          Zobacz, co oceniali egzaminatorzy.
Magda przez tydzień zapisywała w tabeli, ile czasu spędzała na oglądaniu programu telewizyjnego.

Dzień

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Czas oglądania TV

1 godz. i 10 min

1
3
godz.

1 godz. i 20 min

1
2
godz.

15 min

50 min

2 godz.

Na podstawie tabeli uzupełnij diagram słupkowy pokazujący, ile godzin dziennie Magda oglądała telewizję.

 
I Ty możesz być egzaminatorem.
Oceń swoje rozwiązanie zadania "DIAGRAM MAGDY"

Zadanie otwarte "LIST DO ASI"
      Zapisz swój list na kartce papieru.
      Porównaj swój list z listami innych uczniów
      Zobacz, co oceniali egzaminatorzy.
      Zadanie to obejmuje też obszary rozumowanie  
                                                                oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Napisz list do Asi. Przekonaj ją, że nie warto i nie powinno się godzinami przesiadywać przed telewizorem.
 
I Ty możesz być egzaminatorem.
Oceń swój "LIST DO ASI"

Zadanie otwarte "ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE"
      Zapisz swoją odpowiedź na kartce papieru.
      Porównaj swoją odpowiedź z odpowiedziami innych uczniów
      Zobacz, co oceniali egzaminatorzy.
Co i dlaczego najczęściej robisz, gdy w wolnym czasie nie oglądasz telewizji?
 
I Ty możesz być egzaminatorem.
Oceń "ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE"

 


Twój wynik to pkt. na 12 możliwych (czyli % punktów)

 2003 OKE w Krakowie