System SIOEO

Numer telefonu do Helpdesk: 12 68 32 179


Wejście do systemu 


Schemat przekazania danych zdających do SIOEO:


Schemat przekazania danych o podmiocie do SIOEO


Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO:

 https://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20181105124511919