Szanowni Państwo,

poszukujemy nowych rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych mających na celu poprawienie jakości naszej pracy. Zbieramy informacje i opinie pozwalające na wykrycie przyczyn ewentualnych problemów. Chcemy wykorzystać Państwa doświadczenie i poznać opinie.

Badanie Ewaluacja oceniania egzaminów zewnętrznych jest prowadzone cyklicznie przez Pracownię ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Zdajemy sobie sprawę, że każdy poziom i zakres egzaminacyjny jest związany ze specyficznymi uwarunkowaniami i ograniczeniami. Dlatego szczególnie zależy nam na Państwa zdaniu i sugestiach opartych na osobistym doświadczeniu. Będą dla nas podstawą do wprowadzenia zmian merytorycznych i organizacyjnych, które mamy nadzieję, ułatwią Państwu pracę i pomogą w udoskonaleniu jakości oceniania.

Prosimy o szczere wypowiedzi. Wypowiedzi mają charakter poufny, a sposób ich publikowania będzie wykluczać Państwa identyfikację.

                                                                                                                                                                                                                                                     Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych 
                                                                                                                                                                                                                                                     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 

 

obraz

obraz                 

EWALUACJA OCENIANIA W 2019 ROKU