Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  
 

Elektroniczny wniosek o wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych

Informacja:
Procedura wniosku o wgląd polega na wyborze typu egzaminu, wypełnieniu formularza on-line, potwierdzeniu poprawności danych, wydrukowaniu wniosku, podpisaniu oraz przesłaniu na adres OKE w Krakowie pocztą, faksem lub złożeniu bezpośrednio w OKE.
Wybierz typ egzaminu, dla którego chcesz złożyć wniosek
Typ egzaminu:
 
  Telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków - Nowa Huta