Nagłówek XXVI KKDE

Szanowni Państwo,

zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów placówek doskonalenia, pracowników uczelni i instytucji prowadzących badania oświatowe do wymiany doświadczeń podczas XXVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej.

Konferencja odbędzie się online w dniach 19-20 listopada 2020 roku. Tematem przewodnim jest Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej, a w tym m.in:

  1. Wewnątrzszkolne diagnozy edukacyjne – refleksje i zastosowania
  2. Regionalne i krajowe diagnozy edukacyjne
  3. Diagnozy edukacyjne w pracy zawodowej i uczeniu się przez całe życie
  4. Międzynarodowe badania edukacyjne
  5. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej
Szczegółowe rozwinięcie zagadnień przedstawiono w plikach poniżej. Bieżące informacje o konferencji będą podawane na stronie www.ptde.org