Aktualne oferty pracy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko:
 
1. Egzaminatora/Eksperta egzaminu maturalnego z biologii 

Wymiar pracy: 1/2 do 1 etatu

Miejsce pracy : OKE Kraków, os. Szkolne 37, Kraków

Termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2017 r./styczeń 2018 r.

Główne obowiązki:

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; stopień awansu zawodowego: (nauczyciel mianowany, dyplomowany),

Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30-12-2017 r. pod adresem:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37; 31-978 Kraków       

z dopiskiem „Oferta pracy-biologia”

Inne informacje: Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

2. Koordynatora prac związanych z opracowywaniem propozycji zadań do egzaminu
 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach z obszaru: elektryczno-elektronicznego
 
Miejsce pracy : OKE Kraków, os. Szkolne 37, Kraków
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kadry – oferta pracy
os. Szkolne 37, 31-976 Kraków

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wez@oke.krakow.pl

w terminie do 30.12.2017r. do godz. 15.00.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” Oferty, które nie będą zawierały tej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

 

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20080218120445435